Władze Powiatowo-Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Rypinie:

PREZES

Z-CA PREZESA

SEKRETARZ

SKARBNIK

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Członkowie

mgr Jacek Piechowiak

mgr Krzysztof Stefański

mgr Justyna Gałkowska

mgr Łukasz Kulikowski

mgr Szymon Moszczyński
mgr Paweł Wiśniewski
mgr Bartosz Sobierajski
mgr Beata Went
mgr Małgorzata Zglenicka
mgr Jarosław Ziółkowski
mgr Elżbieta Gawrońska
mgr Paweł Brokos

mgr Paweł Wiśniewski

mgr Elżbieta Gawrońska

mgr Andrzej Pacer